KRAJI SPOMINA V TRŽAŠKI POKRAJINI/I LUOGHI DELLA MEMORIA NELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vabilo na drugo srečanje projekta/Invito al secondo incontro del progetto

SPOZNAJMO SE/CONOSCIAMOCI

v sredo/mercoledì, 20-01-2016, 8.00-14.00

KRAJI SPOMINA V TRŽAŠKI POKRAJINI/I LUOGHI DELLA MEMORIA NELLA PROVINCIA DI TRIESTE

 

 

Program:

9.15–9.45: Uvod in delo v skupinah z Zairo Vidau in Štefanom Čokom (SLORI), Cristino Roggi in Patrizio Vascotto (Tehnični zavod G. Deledda-M. Fabiani), Veroniko Brecelj in Dunjo Nanut (Licej F. Prešeren), Marizo Škerk (Licej A. M. Slomšek)

9.45–10.30: Predavanje Štefana Čoka (SLORI): »Konflikt, sožitje, integracija: večine in manjšine med Italijo, Slovenijo in severnim Jadranom med 1947 in 2016«

10.30–11.15: Predavanje Roberta Spazzalija (IRSML-Deželni inštitut za zgodovino odporniškega gibanja v deželi Furlaniji Julijski krajini)

11.15: odhod z avtobusom proti Bazovici. Med vožnjo si bomo ogledali videoposnetek »Poti spomina. Po poteh nasilja v 20. stoletju v tržaški pokrajini«

11.45-12.15: obisk spomenika Bazoviškim junakom z Milanom Pahorjem (Odbor Bazoviški junaki)

12.15-12.45: obisk spomenika žrtvam fojb v Bazovici z Robertom Spazzalijem (IRSML-Deželni inštitut za zgodovino odporniškega gibanja v deželi Furlaniji Julijski krajini)

12.45: odhod z avtobusom proti Rižarni pri Sv. Soboti. Med vožnjo si bomo ogledali videoposnetek »Poti spomina. Po poteh nasilja v 20. stoletju v tržaški pokrajini«

13.15-14.00: vodeni ogled Rižarne pri Sv. Soboti in zaključek

 

Programma:

9.15–9.45: Introduzione e lavoro in gruppi con Zaira Vidau e Štefan Čok (SLORI), Cristina Roggi e Patrizia Vascotto (Istituto tecnico G. Deledda-M. Fabiani), Veronika Brecelj e Dunja Nanut (Liceo F. Prešeren), Mariza Škerk (Liceo A. M. Slomšek)

9.45–10.30: Lezione con Štefan Čok (SLORI): “Conflitto, coesistenza, integrazione: maggioranze e minoranze fra Italia, Slovenia e Adriatico del Nord dal 1947 al 2016”

10.30–11.15:: Lezione con Roberto Spazzali (IRSML-Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia)

11.15: trasferimento in autobus verso Basovizza. Durante il tragitto verrà proiettato il dvd “Le vie della memoria. Un percorso tra le violenze del Novecento nella Provincia di Trieste”

11.45-12.15: vista al Monumento agli Eroi di Basovizza con Milan Pahor (Comitato Eroi di Basovizza)

12.15-12.45: visita al Monumento alle vittime delle foibe a Basovizza con Roberto Spazzali (IRSML- Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia)

12.45: trasferimento in autobus verso la Risiera di San Sabba. Durante il tragitto verrà proiettato il dvd “Le vie della memoria. Un percorso tra le violenze del Novecento nella Provincia di Trieste”

13.15-14.00: visita guidata della Risiera di San Sabba e conclusione